Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬

Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬

Nhà phát triển: Aqeel Anjum

Miễn phí

Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬ Miễn phí

Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬

Nhà phát triển: Aqeel Anjum

Ảnh màn hình

Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬
Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Giấc mơ trở thành nhà vô địch vận chuyển hàng hóa địa hình của bạn giờ đây đã trở thành hiện thực với Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải địa hình mới này. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều địa hình lầy lội và đường đá. Bạn sẽ học được nhiều thủ thuật mới về cách lái xe trên đường địa hình. Hãy nắm lấy tay lái và trở thành vua vận tải cuối cùng!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vận tải hàng hóa đường b‪ộ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--