Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube

Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube

Nhà phát triển: Aishvarya Sadasivam

Miễn phí

Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube Miễn phí

Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube

Nhà phát triển: Aishvarya Sadasivam

Ảnh màn hình

Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube
Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube

Mô tả bởi nhà phát triển

các dòng video lên YouTube từ iPhone của bạn!

-rning với những gì bạn đang có và không được phép để dòng.
- Sử dụng ứng dụng này không có nghĩa là bạn có thể ví dụ Bất cứ ai có một kênh YouTube có thể tạo ra một sự kiện video trực tiếp để chia sẻ với thế giới.
- Phần cứng (! Cho đến bây giờ) đã nhận được đoạn video thực tế trực tuyến và chạy.


------- Làm thế nào để làm việc -------
- Tải ứng dụng Bây giờ Sống
- Tới Youtube bảng điều khiển https://www.youtube.com/live_dashboard, di chuyển xuống và sao chép "dòng tên / phím".
- Mở Live Now ứng dụng -> Bấm để thiết lập biểu tượng, nhập "tên Stream / chìa khóa".
- Chạm vào nút ghi video, chờ đợi một thứ hai, mở liên kết * của bạn (có thể cần phải làm mới để xem).

* Bạn có thể tìm thấy đường link của bạn trên bảng điều khiển như http://www.youtube.com/user/[user_name]/live
-------------------------------

- Xin vui lòng tôn trọng các quy tắc YouTube concebroadcast buổi hòa nhạc của các ban nhạc yêu thích của bạn mà không được phép.

- Chất lượng hình ảnh là rất cao phụ thuộc vào băng thông có sẵn của các kết nối bạn sử dụng.
- Đây là một ứng dụng miễn phí, không giới hạn streaming.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trực tiếp! - Sự kiện: Đối với YouTube

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--