Máy pha màu

Máy pha màu

Nhà phát triển: do thong

Miễn phí

Máy pha màu Miễn phí

Máy pha màu

Nhà phát triển: do thong

Ảnh màn hình

Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu
Máy pha màu

Mô tả bởi nhà phát triển

Quản lý máy pha màu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy pha màu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--