Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em

Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em

Nhà phát triển: Suphawadee pradongjongnest

Miễn phí

Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em Miễn phí

Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em

Nhà phát triển: Suphawadee pradongjongnest

Ảnh màn hình

Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em
Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em
Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em
Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em
Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em
Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em
Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em
Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm hiểu các từ vựng về chuyến đi. Có những hình ảnh và âm thanh, làm cho trẻ dễ hiểu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Học đàm thoại tiếng Anh: Nghe và Nói tiếng Anh cho trẻ em

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--