Smartlog TMS (STM‪)‬

Smartlog TMS (STM‪)‬

Nhà phát triển: Do Huy Binh

Miễn phí

Smartlog TMS (STM‪)‬ Miễn phí

Smartlog TMS (STM‪)‬

Nhà phát triển: Do Huy Binh

Ảnh màn hình

Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬
Smartlog TMS (STM‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng mobile dành cho tài xế.
Tài xế sử dụng mobile apps để:
+ Nhận lệnh vận chuyển
+ Thực hiện cập nhật vận chuyển (thời gian, địa điểm)
+ Thực hiện việc cập nhật chứng từ
+ Theo dõi thu nhập
+ Thống kê số chuyến
+ Giám sát KPI

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Smartlog TMS (STM‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--