Thời tiết +‪.‬

Thời tiết +‪.‬

Nhà phát triển: UniCom Technology

Miễn phí

Thời tiết +‪.‬ Miễn phí

Thời tiết +‪.‬

Nhà phát triển: UniCom Technology

Ảnh màn hình

Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬
Thời tiết +‪.‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Weather là ứng dụng đặc biệt dễ sử dụng để luôn cập nhật các điều kiện thời tiết.
Ứng dụng Thời tiết được thiết kế đặc biệt để đơn giản và trực quan nhất có thể.

Weather là ứng dụng đặc biệt dễ sử dụng để luôn cập nhật các điều kiện thời tiết.
Ứng dụng Thời tiết được thiết kế đặc biệt để đơn giản và trực quan nhất có thể. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn sẽ nhận được tình trạng thời tiết trên thanh trạng thái tại vị trí hiện tại của bạn.


ĐẶC TRƯNG

- Thời tiết hỗ trợ định vị địa lý, truy xuất các điều kiện thời tiết mới nhất cho vị trí hiện tại của bạn

-Display Today Widget (không cần mở ứng dụng để kiểm tra thời tiết)

- Đồng hồ Apple

- Hình ảnh nền đẹp của thành phố

-Hỗ trợ đơn vị độ F và độ C

- Một tùy chọn để thêm vị trí của bạn theo cách thủ công

- Dự báo trong 14 ngày

- Dự báo 72 giờ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời tiết +‪.‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--