Kinh Tạng Pàli

Kinh Tạng Pàli

Nhà phát triển: Kieu Van Nguyen

Miễn phí

Kinh Tạng Pàli Miễn phí

Kinh Tạng Pàli

Nhà phát triển: Kieu Van Nguyen

Ảnh màn hình

Kinh Tạng Pàli

Mô tả bởi nhà phát triển

Kinh Tạng Pàli do Hoà thượng Thích Minh Châu dịch và thuyết giảng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kinh Tạng Pàli

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--