Bình Anh

Bình Anh

Nhà phát triển: Binh Anh Electronic Co., Ltd

Miễn phí

Bình Anh Miễn phí

Bình Anh

Nhà phát triển: Binh Anh Electronic Co., Ltd

Ảnh màn hình

Bình Anh
Bình Anh
Bình Anh
Bình Anh
Bình Anh
Bình Anh

Mô tả bởi nhà phát triển

- Quý khách có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện có trên hệ thống
- Gửi cảnh báo đến ứng dụng ngay lập tức khi xuất hiện sự cố trên xe
- Tra cứu, tìm kiếm, xem thông tin tất cả các xe mà mình quản lý
- Bình Anh ghi nhận và cảm ơn tất cả các đề xuất tính năng mà quý khách mong muốn có trên ứng dụng này.
- Phản hồi của quý khách có thể gửi trực tiếp trên ứng dụng hoặc qua hotline của Binh Anh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bình Anh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--