We Camera 03 | Street View App
4.2 / 2,5 N đánh giá

We Camera 03 | Street View App

Nhà phát triển: Rage Box

Miễn phí

We Camera 03 | Street View App Miễn phí
4.2 / 2,5 N đánh giá

We Camera 03 | Street View App

Nhà phát triển: Rage Box

Ảnh màn hình

We Camera 03 | Street View App
We Camera 03 | Street View App

Mô tả bởi nhà phát triển

We Camera 03 là một ứng dụng mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng Street View một cách dễ dàng.

Những đặc điểm chính:
• Điều hướng vị trí hiện tại (Chế độ xem phố và bản đồ được đồng bộ hóa)
• Chỉ định điểm bằng cách giữ
• Tạo tuyến đường
• Chế độ xem đường phố và bản đồ trên cùng một màn hình
• Nhiều chân
• Bốn loại bản đồ
• Chia sẻ
• Tìm kiếm
• Giao thông
• Toàn màn hình

Hỗ trợ:
• iPhone / iPad và Thiết bị mới nhất, iOS mới nhất
• Thiết bị Xoay (Chân dung / Cảnh)

Bản đồ sử dụng Google Maps SDK for iOS.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app We Camera 03 | Street View App

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--