VietinBank eFAST

VietinBank eFAST

Nhà phát triển: VietinBank

Miễn phí

VietinBank eFAST Miễn phí

VietinBank eFAST

Nhà phát triển: VietinBank

Ảnh màn hình

VietinBank eFAST
VietinBank eFAST
VietinBank eFAST
VietinBank eFAST
VietinBank eFAST
VietinBank eFAST

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng VietinBank eFAST Mobile cung cấp đến các khách hàng doanh nghiệp công cụ theo dõi và phê duyệt giao dịch mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị iPhone, iPad và iPod touch.
Ứng dụng hoàn toàn miễn phí dành cho các khách hàng doanh nghiệp đã mở tài khoản thanh toán tại VietinBank và đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking VietinBank eFAST. Quý khách vui lòng sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu trên chương trình VietinBank eFAST để có thể truy cập vào ứng dụng VietinBank eFAST Mobile.

Các chức năng hỗ trợ thực hiện trên ứng dụng:
- Quản lý tài khoản: vấn tin số dư, lich sử giao dịch kèm các công cụ phân tích, biểu đồ; vấn tin các tài khoản được ủy quyền từ đơn vị/ doanh nghiệp khác.
- Thực hiện giao dịch: phê duyệt và từ chối giao dịch (đơn hoặc theo lô) đối với người dùng vai trò kiểm soát/ phê duyệt; vấn tin các giao dịch bị từ chối đối với người dùng vai trò khởi tạo.
- Báo cáo: theo dõi thông tin trạng thái các giao dịch thực hiện trên Internet Banking và ứng dụng Mobile Banking.
- Hòm thư: trao đổi thông tin và gửi yêu cầu tới các chi nhánh của VietinBank một cách an toàn, bảo mật.
- Thị trường: tra cứu nhanh thông tin lãi suất, tỉ giá, chứng khoán.
- Các tiện ích di động: đăng nhập bằng dấu vân tay (chỉ áp dụng đối với các thiết bị được hỗ trợ); nhận thông tin push các điện chờ duyệt/ từ chối mới.
Các loại giao dịch bao gồm:
- Điện chuyển tiền (trong hệ thống, ngoài hệ thống, chuyển tiền ngoại tệ);
- Điện thanh toán (thu hộ, chi hộ, thanh toán lương);
- Điện nộp NSNN (thuế nội địa, thuế hải quan);
- Điện tiền gửi;
- Điện trả nợ khoản vay;
- Điện bán ngoại tê;
- Điện tra soát;
- Điện gửi yêu cầu dịch vụ.
VietinBank là Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu Việt Nam, cung cấp các giải pháp hỗ trợ một cách toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ngày càng đa dạng hóa các sản phẩm thiết kế phù hợp nhu cầu đặc thù của từng khách hàng. Với khả năng truy cập dịch vụ ngân hàng từ thiết bị di động, chúng tôi hy vọng quý khách có thể quản lý công việc một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả trong môi trường kinh doanh vận động không ngừng.
----------
VietinBank eFAST Mobile provides to corporate customers on-the-go access to review and approve transactions via iPhone®, iPad® and IPod touch® devices.
VietinBank eFAST Mobile app is free to download; however customers must have registered for our VietinBank eFAST Internet Banking services.

The main features of this app are as follows:
- Business Accounts Management: view account's balance, bank statemet w/ charts; view subsidiaries' acccounts.
- Transaction Flow: approve & reject (individual or multiple) transactions for checker-role users; review rejected transactions for maker-role users.
- Report: monitor the status of transactions performed on Internet Banking and Mobile Banking app.
- Securmail: communicate and send requests to VietinBank's branches safely.
- Market: Track stock and interest rate, fx rate information.

Transactions types supported:
- Transfers (within VietinBank, domestic transfers, outward remittance);
- Batch payments (pay-in, pay-out, salary payment);
- Tax payments (domestic tax, customs duty);
- Deposits (open FD, withdraw FD);
- Loan repayment;
- Sell FX;
- Tracing requests.
VietinBank, as one of the largest commercial banks in Vietnam, delivers financial solutions for corporate customers across full cycle of business activities with multi-products tailored for specific needs. With mobile access to banking services, it is faster, more convenient and efficient for our clients to conduct business in an ever-changing market place.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VietinBank eFAST

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--