Thông tin mạng tế bào LTE

Thông tin mạng tế bào LTE

Nhà phát triển: Master Network Tools s.r.o.

Miễn phí

Thông tin mạng tế bào LTE Miễn phí

Thông tin mạng tế bào LTE

Nhà phát triển: Master Network Tools s.r.o.

Ảnh màn hình

Thông tin mạng tế bào LTE
Thông tin mạng tế bào LTE
Thông tin mạng tế bào LTE
Thông tin mạng tế bào LTE
Thông tin mạng tế bào LTE
Thông tin mạng tế bào LTE

Mô tả bởi nhà phát triển

Hỗ trợ Mạng LTE là công cụ đa tính năng giúp bạn thu thập tất cả thông tin cần biết về mạng di động của bạn. Nó là giải pháp khéo léo để tập chung tất cả các chi tiết về nhà cung cấp hiện tại, chế độ kết nối hoặc thậm chí tốc độ phát hiện vật lý lớn nhất trong công nghệ hỗ trợ di động.
CÁC ĐẶC ĐIỂM:
THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP
• Phát hiện tên, quốc gia, vùng của mạng di động hiện hữu.
• Hiển thị mã nhận dạng MCC và MNC của nhà cung cấp.
• Phát hiện chế độ kết nối di động hiện hữu (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE).
• Phát hiện dải hoạt động LTE mà nhà cung cấp hỗ trợ.

THÔNG TIN KẾT NỐI DI ĐỘNG
• Phát hiện các thế hệ điện thoại và các chuẩn kết nối mà thiết bị của bạn hỗ trợ (2G, 3G, 4G, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE, VOLTE).
• Phát hiện tần số hoạt động và các kênh mà thiết bị hỗ trợ GSM, UMTS và LTE cùng chi tiết thông tin dải tần.
• Phát hiện tốc độ vật lý lớn nhất trong công nghệ hỗ trợ di động.
ĐẶC ĐIỂM GIAO DIỆN
• Bảng chọn kiểu Hamburger
• Dùng biểu tượng máy ảnh (góc trên bên phải) để tạo và in/gửi/chia sẻ ảnh chụp màn hình từ toàn bộ trang.
• Kéo xuống bằng tay để làm mới các thông tin

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thông tin mạng tế bào LTE

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--