Giáo dục Trò chơi Học từ vựng tiếng Anh với hình ảnh - Trái cây

Giáo dục Trò chơi Học từ vựng tiếng Anh với hình ảnh - Trái cây

Nhà phát triển: Narapat Hiranjaratsang

Miễn phí

Giáo dục Trò chơi Học từ vựng tiếng Anh với hình ảnh - Trái cây Miễn phí

Giáo dục Trò chơi Học từ vựng tiếng Anh với hình ảnh - Trái cây

Nhà phát triển: Narapat Hiranjaratsang

Ảnh màn hình

Giáo dục Trò chơi Học từ vựng tiếng Anh với hình ảnh - Trái cây

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ vựng tiếng Anh trò chơi cho trẻ em của bạn. Tìm hiểu và thực hành từ vựng với hình ảnh. Trong ứng dụng, bạn có thể chọn học hoặc thực hành. Ứng dụng này có thể giúp con bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Bạn có thể tải trò chơi này miễn phí và chơi mà không có internet mà con bạn có thể học từ vựng tiếng Anh hàng ngày và ở khắp mọi nơi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giáo dục Trò chơi Học từ vựng tiếng Anh với hình ảnh - Trái cây

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--