Danh sách việc cần làm đơngiản

Danh sách việc cần làm đơngiản

Nhà phát triển: Komorebi Inc.

Miễn phí

Danh sách việc cần làm đơngiản Miễn phí

Danh sách việc cần làm đơngiản

Nhà phát triển: Komorebi Inc.

Ảnh màn hình

Danh sách việc cần làm đơngiản

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng liệt kê việc cần làm đơn giản và miễn phí. Dễ sử dụng!


■ CHỨC NĂNG

- Nhập bằng 1 cú nhấn
- Sắp xếp
- Xóa
- Đánh dấu bằng 6 màu
- Hỗ trợ chế độ Tối


■ Hỏi và đáp
・Làm thế nào để xóa?
Vuốt công việc sang trái.


・Làm thế nào để đánh dấu bằng 6 màu?
Vuốt công việc sang phải. Bạn có thể thêm màu cho công việc.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Danh sách việc cần làm đơngiản

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--