HD Máy ảnh thực phẩm - PRO

HD Máy ảnh thực phẩm - PRO

Nhà phát triển: Quantis,Inc.

Miễn phí

HD Máy ảnh thực phẩm - PRO Miễn phí

HD Máy ảnh thực phẩm - PRO

Nhà phát triển: Quantis,Inc.

Ảnh màn hình

HD Máy ảnh thực phẩm - PRO
HD Máy ảnh thực phẩm - PRO
HD Máy ảnh thực phẩm - PRO
HD Máy ảnh thực phẩm - PRO
HD Máy ảnh thực phẩm - PRO

Mô tả bởi nhà phát triển

*** Thưởng thức chụp ảnh thức ăn tuyệt vời !! ***

Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh thực phẩm của bạn với những công cụ tuyệt vời được tối ưu hóa cho hình ảnh thực phẩm.

Thưởng thức bộ sưu tập lớn của các bộ lọc và hiệu ứng đẹp!

Bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh trên dịch vụ SNS biến như Facebook, Twitter, Instagram, vv


Các tính năng:
- Bộ lọc vòi duy nhất Easy-to-sử dụng
- Điều chỉnh độ sáng
- Điều chỉnh độ mờ đục
- Điều chỉnh độ tương phản
- Blur và tập trung
- Xoay, cắt và thay đổi kích thước
- Chia sẻ lên Twitter, Instagram hoặc Facebook
- Tiết kiệm đến Thư viện ảnh
- Gửi ảnh qua mail

Có một niềm vui!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HD Máy ảnh thực phẩm - PRO

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--