Máy làm kem

Máy làm kem

Nhà phát triển: hong chen

Miễn phí

Máy làm kem Miễn phí

Máy làm kem

Nhà phát triển: hong chen

Ảnh màn hình

Máy làm kem
Máy làm kem
Máy làm kem
Máy làm kem
Máy làm kem
Máy làm kem
Máy làm kem
Máy làm kem
Máy làm kem

Mô tả bởi nhà phát triển

Help Baby Lucy in making her very first ice cream. Teach her how to make these delicious frozen desserts!

A little known secret about Lucy is that she absolutely love ice cream! Help this cute little guy make his own favorite banana infused concoction of iced cream.

Use your finger to click on and interact with various in-game elements.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy làm kem

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--