MyHomework

MyHomework

Nhà phát triển: VNPT Media Corporation

Miễn phí

MyHomework Miễn phí

MyHomework

Nhà phát triển: VNPT Media Corporation

Ảnh màn hình

MyHomework
MyHomework
MyHomework
MyHomework
MyHomework
MyHomework

Mô tả bởi nhà phát triển

myHomework – là dịch vụ gia sư online tập trung giải quyết vấn đề cụ thể của học viên dưới sự hướng dẫn và gợi ý của giáo viên để giúp cho học sinh có thể tự giải quyết được vấn đề môn học của mình. Học sinh có thể kết nối tìm kiếm giáo viên giải quyết vấn đề 24/7. Toàn bộ giáo viên tham gia vào hệ thống đã được chọn lọc bằng hình thức thi qua các bài kiểm tra và phỏng vấn, được đào tạo phương pháp giáo dục tốt nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MyHomework

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--