Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần
4.4 / 22 đánh giá

Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần

Nhà phát triển: Batuhan Bayar

Miễn phí

Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần Miễn phí
4.4 / 22 đánh giá

Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần

Nhà phát triển: Batuhan Bayar

Ảnh màn hình

Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần
Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần
Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần
Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần
Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần
Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần

Mô tả bởi nhà phát triển

Fun Toán là một trò chơi não đơn giản nhưng hiệu quả. Tăng tốc độ tâm thần của bạn bằng cách bảo vệ bóng toán học! 4 chế độ chơi khác nhau trong đó có "chế độ bảng chỉ lần" cho sinh viên thực hành. Nhiều bảng và thành tích để đánh giá tiến độ của bạn.
  
    Trả lời càng nhiều câu hỏi như bạn có thể trước khi bóng pops toán học của bạn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Fun Math - trò chơi đào tạo tốc độ tâm thần

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--