Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật

Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật

Nhà phát triển: QMonte Studio

Miễn phí

Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật Miễn phí

Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật

Nhà phát triển: QMonte Studio

Ảnh màn hình

Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật
Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật

Mô tả bởi nhà phát triển

Các ứng dụng làm ảnh và video thực trong bóng tối với ánh sáng rất thấp trên iPhone của bạn. Chúng tôi đã phát triển một thuật toán phức tạp và bây giờ bạn có thể nhận được các ứng dụng độc đáo mà có thể nhìn thấy trong bóng tối! Ứng dụng hoạt động ở chế độ đặc biệt.
Chế độ HDR đặc biệt là hoạt động cho tầm nhìn ban đêm tốt nhất. HDR là hoạt động khi ánh sáng là không đủ và HDR là tắt khi ánh sáng là đủ. Là rất tốt giải pháp khi là một sự khác biệt giữa độ sáng của ánh sáng.
Khi là see cần thiết trong bóng tối ứng dụng này làm việc tốt nhất so với bất kỳ ứng dụng cho iPhone.

Xem ảnh chụp màn hình và thử nó!

Đây là tầm nhìn ban đêm tốt nhất bao giờ bạn sử dụng!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tầm Nhìn Ban Dêm. Shooting Hồng Ngoại + Thư Mục Bí Mật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan