Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu

Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu

Nhà phát triển: Ramalingam Sivaramakrishnan

Miễn phí

Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu Miễn phí

Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu

Nhà phát triển: Ramalingam Sivaramakrishnan

Ảnh màn hình

Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu
Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy kiểm tra màu sắc mù này nhanh chóng và tìm hiểu xem là màu sắc của bạn thiếu, đặc biệt là trong các tông màu đỏ và màu xanh lá cây.

Cách tốt nhất để biết liệu bạn cần phải truy cập vào một chuyên viên đo mắt hay không.

Hãy thử nghiệm của bạn và chia sẻ nó với bạn bè của bạn và nếu bạn muốn chúng tôi xin vui lòng đánh giá chúng tôi !.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kiểm tra mắt của bạn cho mù màu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--