Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬

Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬

Nhà phát triển: Ramalingam Sivaramakrishnan

Miễn phí

Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬ Miễn phí

Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬

Nhà phát triển: Ramalingam Sivaramakrishnan

Ảnh màn hình

Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬
Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Điều này một đồng hồ tốc độ đơn giản cho bạn biết tốc độ hiện tại của bạn.

Quan sát cách của bạn và kiểm soát tốc độ chỉ với người bạn cẩn thận mới của bạn bị đo tốc độ.

Tính năng

- Tốc độ GPS
- Kinh độ
- Latitude
- Độ cao
- Độ chính xác ngang
- Độ chính xác dọc
-- Khóa học
-- Ngày giờ
-- Địa chỉ đầy đủ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đồng hồ tốc độ tốc đ‪ộ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--