Trình đọc giọng nói cho web
4.0 / 2 đánh giá

Trình đọc giọng nói cho web

Nhà phát triển: Emanuele Floris

Miễn phí

Trình đọc giọng nói cho web Miễn phí
4.0 / 2 đánh giá

Trình đọc giọng nói cho web

Nhà phát triển: Emanuele Floris

Ảnh màn hình

Trình đọc giọng nói cho web
Trình đọc giọng nói cho web
Trình đọc giọng nói cho web
Trình đọc giọng nói cho web

Mô tả bởi nhà phát triển

Chuyển thành web văn bản thoại!
Ứng dụng này hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ.
Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để giải trí hoặc chuyên nghiệp để học cách phát âm trong các ngôn ngữ khác nhau.
Nó không yêu cầu kết nối internet!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trình đọc giọng nói cho web

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan