Punch Mouse Collection

Punch Mouse Collection

Nhà phát triển: Dung Truong Dinh

Miễn phí

Punch Mouse Collection Miễn phí

Punch Mouse Collection

Nhà phát triển: Dung Truong Dinh

Ảnh màn hình

Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection
Punch Mouse Collection

Mô tả bởi nhà phát triển

Trò chơi diệt chuột thư giãn:
Chấm dứt nỗi sợ hãi của mình bằng cách đập chúng.
Hãy chạm vào màn hình thật nhanh để tiêu diệt những con chuột.

Có nhiều cách chơi để bạn lựa chọn:
* Đập chuột bình thường:
Những con chuột chạy ngẫu nhiên trên màn hình.
Hãy đập thật nhanh lên chúng để tiêu diệt.
*Đập chuột dưới lỗ:
Chuột là loại động vật bật thầy về ẩn nấp.
Chúng ẩn nấp dưới hang, hãy đập chúng ngay khi thấy.
* Đập chuột theo hàng:
Những con chuột chạy theo hàng rất nhanh.
Hãy chạm thật nhanh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Punch Mouse Collection

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--