Save Money Daily

Save Money Daily

Nhà phát triển: Alongkorn Khantawong

Miễn phí

Save Money Daily Miễn phí

Save Money Daily

Nhà phát triển: Alongkorn Khantawong

Ảnh màn hình

Save Money Daily

Mô tả bởi nhà phát triển

Tận hưởng cuộc sống của bạn với ứng dụng qrcode này. Nó sử dụng miễn phí, nó rất dễ sử dụng, chỉ cần quét mã QR hoặc mã vạch với các ứng dụng và điều hướng đến kết quả. Bạn có thể chia sẻ mã ngay lập tức. Ứng dụng này cũng có thể giữ nhật ký của mã vạch. Hỗ trợ URL EAN UPC ITF USS DataMatrix và nhiều hơn nữa. Nếu bạn thích ứng dụng mã vạch này hãy bỏ phiếu cho chúng ta.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Save Money Daily

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--