Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game

Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game

Nhà phát triển: Wu Ailan

Miễn phí

Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game Miễn phí

Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game

Nhà phát triển: Wu Ailan

Ảnh màn hình

Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game
Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game
Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game
Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game
Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game
Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game
Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game
Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game

Mô tả bởi nhà phát triển

Kẻ thù đã đưa ra những thành phố dưới sự kiểm soát.
Là một game bắn súng bắn tỉa chuyên nghiệp, bạn đang gọi là để đánh bại kẻ thù.
Hãy súng trường bắn tỉa của bạn và bắn tất cả chúng.

Nhiệm vụ:
- Tấn công - tiêu diệt kẻ thù
- Nâng cấp - nhận được nhiều điểm số để nâng cấp vũ khí của bạn
- Tồn tại - tồn tại chiến chụp nóng

Các tính năng chính
- Virtual tiền - bạn có thể kiếm tiền trong game và chi tiêu nó trên thị trường để mua súng bắn tỉa, viện trợ, áo giáp
- Big loạt các nhiệm vụ
- Đào tạo trình độ - ở đây bạn có thể phát triển kỹ năng bắn súng của bạn
- Mức độ kinh doanh - ở đây bạn có thể kiếm được tiền ảo
- 6 súng bắn tỉa - họ có sự khác nhau trong khoảng cách zoom, clip kích thước, độ chính xác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sniper bắn War-Gun Shooting Battle: Một thành phố cổ điển Modern FPS game

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--