Thời tiết bản đồ hiện tại

Thời tiết bản đồ hiện tại

Nhà phát triển: yuan hung Huang

Miễn phí

Thời tiết bản đồ hiện tại Miễn phí

Thời tiết bản đồ hiện tại

Nhà phát triển: yuan hung Huang

Ảnh màn hình

Thời tiết bản đồ hiện tại
Thời tiết bản đồ hiện tại
Thời tiết bản đồ hiện tại
Thời tiết bản đồ hiện tại

Mô tả bởi nhà phát triển

Theo vị trí hiện tại của bạn (GPS hoặc WiFi hoặc mạng di động) để hiển thị dự báo thời tiết và hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ.

Nó có thể hiển thị hiện tại, giờ tiếp theo, trong 5 ngày tới, cao, nhiệt độ thấp, áp suất, độ ẩm, thành phố của bạn, hướng gió.

nó cũng có thể hiển thị địa chỉ, thị xã, thành phố, đất nước của bạn trên bản đồ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời tiết bản đồ hiện tại

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--