Từ Điển Y Khoa Việt Nam

Từ Điển Y Khoa Việt Nam

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Miễn phí

Từ Điển Y Khoa Việt Nam Miễn phí

Từ Điển Y Khoa Việt Nam

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Ảnh màn hình

Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam
Từ Điển Y Khoa Việt Nam

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển Y khoa việt Nam bao gồm các chức năng chính :
Tra cứu các thuật ngữ y khoa
Đánh dấu thuật ngữ
xem chi tiết giải thích thuật ngữ y khoa
lịch sử tra cứu

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ Điển Y Khoa Việt Nam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--