Bankplus Agent

Bankplus Agent

Nhà phát triển: Viettel Telecom

Miễn phí

Bankplus Agent Miễn phí

Bankplus Agent

Nhà phát triển: Viettel Telecom

Ảnh màn hình

Bankplus Agent

Mô tả bởi nhà phát triển

Bankplus Agent là kênh giao dịch dành cho nhân viên Viettel và các đối tác hợp tác với Viettel về dịch vụ chuyển tiền mặt sử dụng
Ngoài các chức năng sẵn có trên bankplus như Chuyển tiền qua tài khoản, thanh toán cước Viễn thông, thanh toán dịch vụ, nhân viên chuyển tiền sử dụng ứng dụng này để thực hiện các công việc sau:
- Thực hiện lập giao dịch chuyển tiền
- Nhân việc chuyển tiền CMDN
- Cập nhật kết quả chuyển tiền, đóng việc chuyển tiền
- Nhận thông báo giao việc

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bankplus Agent

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--