Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng

Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng

Nhà phát triển: Vadim Shendrikov

Miễn phí

Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng Miễn phí

Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng

Nhà phát triển: Vadim Shendrikov

Ảnh màn hình

Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng
Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng

Mô tả bởi nhà phát triển

Cố gắng thu thập tất cả những quả trứng của loài khủng long.

Cấu hình kết hợp và bắn hạ các quả bóng cùng màu. Trò chơi có nhiều cấp độ khác nhau, với mỗi cấp độ mới để đập trứng trở nên khó khăn hơn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bắn trứng khủng long - Bắn những quả bóng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--