Trò chơi xe tải cho trẻ em

Trò chơi xe tải cho trẻ em

Nhà phát triển: Nancy Mossman

Miễn phí

Trò chơi xe tải cho trẻ em Miễn phí

Trò chơi xe tải cho trẻ em

Nhà phát triển: Nancy Mossman

Ảnh màn hình

Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em
Trò chơi xe tải cho trẻ em

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy vui vẻ học bảng chữ cái!

Phiên bản đầy đủ. Nó thời gian để bắt đầu học bảng chữ cái, và sử dụng các công cụ và xe tải xây dựng làm cho nó thú vị!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trò chơi xe tải cho trẻ em

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--