Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển

Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển

Nhà phát triển: manh pham

Miễn phí

Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển Miễn phí

Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển

Nhà phát triển: manh pham

Ảnh màn hình

Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển
Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn chỉ cần bắn bóng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả bóng cùng màu để phá được nhóm bóng cùng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả bóng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!
Bạn quen thuộc với thể loại game bắn bóng(ban bong), các game bắn trái cây, hay bắn trứng khủng long(ban Trung Khung Long) thì bạn hãy thử game này.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bắn Trứng Khủng Long - Cổ Điển

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--