Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2

Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2

Nhà phát triển: Anchalee Pradissook

Miễn phí

Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2 Miễn phí

Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2

Nhà phát triển: Anchalee Pradissook

Ảnh màn hình

Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2
Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2
Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2
Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2
Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2
Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2

Mô tả bởi nhà phát triển

Mở cửa cho bạn bè có thể được tải về để chơi nhau trên một miễn phí và tải về.

Các trò chơi cuối cùng, khủng long, bạn bè, tải về để chơi với nhau.

Các trò chơi cuối cùng, khủng long, bạn bè, tải về để chơi mỗi other.There một số nhiệm vụ. Nhiều loài khủng long để kiểm soát và thu thập tiền xu và các mặt hàng. Rất nhiều là nhiệm vụ thiết lập tìm đá để mở cánh cửa bí mật. Vượt qua để thành công nhiệm vụ tiếp theo. Có một số nhiệm vụ. Nhiều loài khủng long để kiểm soát và thu thập tiền xu và các mặt hàng. Rất nhiều là nhiệm vụ thiết lập tìm đá để mở cánh cửa bí mật. Vượt qua để thành công nhiệm vụ tiếp theo.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chiến đấu Dinosaur War: Chạy Trò chơi cổ điển 2

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--