MEEFF - Kết bạn toàn cầu
4.6 / 4 N đánh giá

MEEFF - Kết bạn toàn cầu

Nhà phát triển: NOYESRUN

Miễn phí

MEEFF - Kết bạn toàn cầu Miễn phí
4.6 / 4 N đánh giá

MEEFF - Kết bạn toàn cầu

Nhà phát triển: NOYESRUN

Ảnh màn hình

MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu
MEEFF - Kết bạn toàn cầu

Mô tả bởi nhà phát triển

Nếu bạn muốn làm giao lưu văn hóa với bạn bè Hàn Quốc
Nếu bạn muốn làm cho bạn bè Hàn Quốc trong nghiên cứu và du lịch tại Hàn Quốc
Nếu bạn muốn làm cho bạn bè quốc tế trên toàn cầu

MEEFF là nơi dành cho bạn. Bất kể chủng tộc, ngôn ngữ, hay quốc tịch, bạn có thể tìm bạn bè tốt nhất tiềm năng của bạn ở đây.

■ của bạn bạn bè Hàn Quốc đầu tiên
Trong cộng đồng MEEFF, bạn có thể tìm thấy một số lượng đáng kể người dùng Hàn Quốc những người muốn làm cho bạn bè quốc tế hoặc học ngoại ngữ.
Từ K-pop, K-drama và phim ảnh, đến món ăn Hàn Quốc, cảm thấy tự do để chia sẻ sự quan tâm của bạn với bạn bè Hàn Quốc của bạn!

■ bạn bè từ khắp nơi trên thế giới
Bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều người dùng quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Từ khu phố của bạn để phía bên kia của thế giới, không có giới hạn ở phía xa.

■ Chúng tôi giám sát các báo cáo hàng ngày
Chúng tôi đang theo dõi các báo cáo sử dụng bất cứ lúc nào để đảm bảo một cộng đồng sạch và an toàn. Nếu bạn chạy vào bất kỳ người dùng không phù hợp, xin vui lòng báo cho chúng tôi. MEEFF nhóm quản trị sẽ có những hành động kịp thời.
--
This service includes In-app Purchase items, and a separate fee will be charged for purchase.

- Terms of Service : https://bit.ly/3dTbq2n
- Privacy Policy : https://bit.ly/2NTFikF
- Terms of Location-Based Service : https://bit.ly/2NNkiw6

Contact
Tel. support@malang.kr / +827050386396
Address. 11th floor, 508, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MEEFF - Kết bạn toàn cầu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--