evaNews - Thế Giới Tin Tức Dành Cho Phái Đẹp

evaNews - Thế Giới Tin Tức Dành Cho Phái Đẹp

Nhà phát triển: ANTS ONLINE ADVERTISING SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

evaNews - Thế Giới Tin Tức Dành Cho Phái Đẹp Miễn phí

evaNews - Thế Giới Tin Tức Dành Cho Phái Đẹp

Nhà phát triển: ANTS ONLINE ADVERTISING SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

evaNews - Thế Giới Tin Tức Dành Cho Phái Đẹp

Mô tả bởi nhà phát triển

evaNews là ứng dụng đọc tin tức dành riêng cho phụ nữ. Dễ dàng theo dõi tin tức theo các chủ đề bạn quan tâm và chia sẻ với bạn bè của mình.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app evaNews - Thế Giới Tin Tức Dành Cho Phái Đẹp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--