ViewFruit

ViewFruit

Nhà phát triển: Xian Zhang16570183812

Miễn phí

ViewFruit Miễn phí

ViewFruit

Nhà phát triển: Xian Zhang16570183812

Ảnh màn hình

ViewFruit
ViewFruit
ViewFruit

Mô tả bởi nhà phát triển

Chia sẻ và thu hoạch

Thích hợp với người dùng: nhóm người muốn sử dụng thời gian rảnh để tăng thu nhập
Nhẹ nhàng quét tay, tham gia điều tra, dễ dàng kiếm điểm
Đăng ký miến phí, không rào cản, không giới hạn
Kết bạn chát chít, chia sẽ thông tin, làm cuộc sống đầy màu sắc
Mời bạn bè, thành lập nhóm, cùng nhau nhận được nhiều lợi ích
Khi bạn trở thành thành viên của Viewfruit, bạn sẽ là người đại diện cho người tiêu dùng
Thông qua tham gia điều tra online
Đưa ra cách nhìn và kiến nghị cho nhiều loại sản phẩm và dịch vụ
Những kiến nghị đó sẽ được Viewfruit truyền tải đến các doanh nghiệp có liên quan
Thúc đẩy các doanh nghiệp đó cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất
Đồng thời cũng giúp người tiêu dùng nhận được nhiều sản phẩm, dịch vụ tốt hơn phù hợp hơn với bản thân hơn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ViewFruit

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--