Tình yêu: Kiểm tra tình yêu
3.7 / 7 đánh giá

Tình yêu: Kiểm tra tình yêu

Nhà phát triển: Hoang Tue

Miễn phí

Tình yêu: Kiểm tra tình yêu Miễn phí
3.7 / 7 đánh giá

Tình yêu: Kiểm tra tình yêu

Nhà phát triển: Hoang Tue

Ảnh màn hình

Tình yêu: Kiểm tra tình yêu
Tình yêu: Kiểm tra tình yêu
Tình yêu: Kiểm tra tình yêu
Tình yêu: Kiểm tra tình yêu

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy suy nghĩ về tên của người bạn thích, đối tác hiện tại của bạn hoặc các nhân vật nổi tiếng mà bạn đã luôn luôn yêu và thử nghiệm này sẽ tự động tính toán các cơ hội mà mối quan hệ của bạn hoạt động hay không. Và bạn có thể dễ dàng kiểm tra các kết quả bởi vì nó cũng cho thấy con số may mắn của bạn và tính cách mà là quan liên quan. Để làm như vậy, các thử nghiệm tình yêu, sử dụng một phương pháp dựa trên các cổ đông số học I Ching (Kinh Dịch hay còn được gọi là I King). Phương pháp này, như bất kỳ phương pháp dự đoán nghiêm trọng không đảm bảo 100% kết quả, nhưng nó cung cấp một dự báo với một tỷ lệ thành công cao.

Trong suốt lịch sử, tất cả các nền văn hóa đã đưa ra con số một tầm quan trọng rất lớn, tài sản của họ và sử dụng của họ. Đối với người Hy Lạp cổ đại, tất cả mọi thứ có liên quan đến một số và mỗi số là thần thánh. Số là lực lượng mà giữ lâu bền vĩnh cửu của vũ trụ, làm cho các quy tắc, trình tự, âm nhạc và ý nghĩa.

--------------------

Tất cả các ý kiến, đề xuất và lỗi luôn được chào đón!
Chỉ cần gửi email cho chúng tôi: davcole102@gmail.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tình yêu: Kiểm tra tình yêu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--