Slo Mo Video: Chuyển động chậm

Slo Mo Video: Chuyển động chậm

Nhà phát triển: Beautiful Video Project Inc.

Miễn phí

Slo Mo Video: Chuyển động chậm Miễn phí

Slo Mo Video: Chuyển động chậm

Nhà phát triển: Beautiful Video Project Inc.

Ảnh màn hình

Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm
Slo Mo Video: Chuyển động chậm

Mô tả bởi nhà phát triển

Tạo video hiệu ứng chuyển động chậm!
Slo Mo Video là cách tốt nhất chỉnh sửa để chỉnh sửa tốc độ phát video của bạn.
Chọn từ thư viện hoặc ghi lại video mới với máy ảnh.
Chọn từ các tốc độ đa dạng.

Mở khoá tốc độ để khiến video của bạn phát nhanh hơn.
Slo Mo Video nhanh và dễ sử dụng!
Chọn chính xác nơi tốc độ được thay đổi với Slo Mo Video Pro.
Chia sẻ Slo Mo Video vui nhộn của bạn trên Instagram.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Slo Mo Video: Chuyển động chậm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--