VNPT-iOffice 3.0

VNPT-iOffice 3.0

Nhà phát triển: VinaPhone

Miễn phí

VNPT-iOffice 3.0 Miễn phí

VNPT-iOffice 3.0

Nhà phát triển: VinaPhone

Ảnh màn hình

VNPT-iOffice 3.0
VNPT-iOffice 3.0
VNPT-iOffice 3.0
VNPT-iOffice 3.0
VNPT-iOffice 3.0
VNPT-iOffice 3.0
VNPT-iOffice 3.0
VNPT-iOffice 3.0

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Quản lý văn bản điều hành

- VĂN BẢN
Giải pháp quản lý công văn, văn bản.
Hệ thống hỗ trợ những tính năng như quản lý văn bản đến và đi, lưu hành văn bản, xử lý văn bản, duyệt văn bản, tra cứu văn bản,...

- THÔNG TIN - ĐIỀU HÀNH
Giải pháp dùng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như tạo nhóm người nhận, gửi thông tin điều hành, theo dõi, xử lý thông điệp,...

- CÔNG VIỆC
Giải pháp quản lý hồ sơ công việc cá nhân. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như thêm mới hồ sơ công việc, theo dõi, nhắc việc từng cá nhân,...

- LỊCH CÔNG TÁC
Giải pháp quản lý lịch họp của lãnh đạo, lịch công tác tuần theo đơn vị, phòng ban và các cá nhân. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như đăng ký, tổng hợp, ban hành lịch công tác,...

- TIN BÀI
Giải pháp quản lý xem, duyệt tin bài, chuyển, đăng tin bài...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNPT-iOffice 3.0

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--