Kinh Thánh HTTLVN
4.3 / 46 đánh giá

Kinh Thánh HTTLVN

Nhà phát triển: Quoc Viet Ngo

Miễn phí

Kinh Thánh HTTLVN Miễn phí
4.3 / 46 đánh giá

Kinh Thánh HTTLVN

Nhà phát triển: Quoc Viet Ngo

Ảnh màn hình

Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN
Kinh Thánh HTTLVN

Mô tả bởi nhà phát triển

KINH THÁNH TÂN ƯỚC VÀ CỰU ƯỚC
Bản dịch 1934

Chịu trách nhiệm xuất bản:
NGUYỄN CÔNG OÁNH

Biên tập:
PHẠM GIA THOAN

Chịu trách nhiệm nội dung:
Mục sư LÊ CAO QUÝ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Ứng dụng được phát triển bởi Cdnvn.com
Phiên bản 1.0

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kinh Thánh HTTLVN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--