Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái

Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái

Nhà phát triển: Nguyen Thi Uyen

Miễn phí

Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái Miễn phí

Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái

Nhà phát triển: Nguyen Thi Uyen

Ảnh màn hình

Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái
Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái
Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái
Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái
Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái
Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái
Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái
Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Ứng dụng còn cung cấp thông tin về các mức xử phạt vi phạm giao thông và nhiều tiện ích khác.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giấy Phép Lái Xe - Luyện Thi Bằng Lái

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--