Phật Tâm
5.0 / 5 đánh giá

Phật Tâm

Nhà phát triển: Cuong Du Duc

Miễn phí

Phật Tâm Miễn phí
5.0 / 5 đánh giá

Phật Tâm

Nhà phát triển: Cuong Du Duc

Ảnh màn hình

Phật Tâm
Phật Tâm
Phật Tâm
Phật Tâm

Mô tả bởi nhà phát triển

- Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh. Đạo Phật là đạo của sự thật, giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý của vũ trụ. Đức Phật chỉ là người phát hiện, giác ngộ và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát khỏi vòng luân hồi với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Đức Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hạnh phúc tại tâm , hãy sống để yêu thương.
- Ứng dụng không quảng cáo.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phật Tâm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--