MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em

MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em

Nhà phát triển: Dinh Thi Hoang Lan

Miễn phí

MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em Miễn phí

MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em

Nhà phát triển: Dinh Thi Hoang Lan

Ảnh màn hình

MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em
MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng kết nối với điện thoại MKIDs.

Các tính năng tiêu biểu:
1. Định vị thông minh:
Xác định từ xa vị trí của máy trẻ, dữ liệu vị trí tự động cập nhật về server theo chu kì. Trong trường hợp khẩn cấp, chọn định vị SOS để nhận liên tục thông tin vị trí 30s/lần.
2. Cài đặt vùng an toàn:
Cài đặt vùng an toàn và nhận được thông báo khi trẻ ra/vào vùng an toàn. Có thể cài đặt nhiều vùng an toàn cùng lúc hoặc vào các thời gian khác nhau trong ngày.
3. Xem lịch sử vị trí:
Xem lịch sử các vị trí của trẻ trong 01 ngày. Dữ liệu vị trí có thể lưu trên server trong 01 tháng.
4. Gọi điện, nhắn tin:
Có thể gọi điện, nhắn tin đến số máy trẻ từ giao diện của ứng dụng (ứng dụng điền sẵn số máy trẻ)
5. Điều khiển từ xa:
Nhắn tin để điều khiển tắt máy trẻ từ xa, tắt mở tính năng định vị, lấy thông tin vị trí tức thời hoặc điều khiển máy trẻ tự động gọi lại,…

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MKIDs – Điện thoại dành riêng cho trẻ em

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--