Lịch Việt - Mai Hoa Dịch

Lịch Việt - Mai Hoa Dịch

Nhà phát triển: Mai The Hung

Miễn phí

Lịch Việt - Mai Hoa Dịch Miễn phí

Lịch Việt - Mai Hoa Dịch

Nhà phát triển: Mai The Hung

Ảnh màn hình

Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch
Lịch Việt - Mai Hoa Dịch

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng lịch số tổng hợp: Lịch Việt - Mai Hoa Dịch!

Bạn có thể xem:
- Lịch âm, dương, can chi.
- Lịch ngày, Lịch tháng
- Sự kiện, giờ thuận lợi, chọn thời gian phù hợp

Chào mừng bạn đến với ứng dụng lịch số tổng hợp: Lịch Việt - Mai Hoa Dịch!

Bạn có thể xem:
- Lịch âm, dương, can chi.
- Lịch ngày, Lịch tháng
- Sự kiện, giờ thuận lợi, chọn thời gian phù hợp
- Đối chiếu công việc với các dự báo bằng công cụ dịch lý
- Theo dõi những ngày cần nhớ (siunh nhật, kỵ giỗ,...), những ngày cần quan tâm (ngày lễ, ngày kỷ niệm,...)
- Theo dõi nhịp sinh học
- Chuyển đổi nhanh ngày tháng giữa các loại lịch

Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui, thành công

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lịch Việt - Mai Hoa Dịch

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--