Hội Thoại Tiếng Nhật

Hội Thoại Tiếng Nhật

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Miễn phí

Hội Thoại Tiếng Nhật Miễn phí

Hội Thoại Tiếng Nhật

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Ảnh màn hình

Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật
Hội Thoại Tiếng Nhật

Mô tả bởi nhà phát triển

ứng dụng Hội thoại tiếng nhật
tập hợp các mẫu hội thoại thường dùng trong cuộc sống hằng ngày được chia thành các chủ đề chính:

Chức năng chính của chương trình:
- Xem các mẫu câu theo chủ đề
- tìm kiếm mẫu câu
-Lưu lại lịch sử nghe
- Đánh dấu các mẫu câu yêu thích
*****
Đặc biệt chức năng kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm giúp các bạn cũng cố thêm kiến thức.
chương trình đang được phát triển và làm thêm dữ liệu vì thế cần sự đóng góp quý báu từ các bạn

mọi chi tiết xin vui lòng email theo địa chỉ : admin@tygon.com.vn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hội Thoại Tiếng Nhật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--