Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids

Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids

Nhà phát triển: Mary.com BV

Miễn phí

Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids Miễn phí

Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids

Nhà phát triển: Mary.com BV

Ảnh màn hình

Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids
Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids
Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids
Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids
Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids
Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids
Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids
Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids

Mô tả bởi nhà phát triển

This is a part of the Tessa Series about cooking. In this game you learn how to make a Summer Pizza Hawaii. Learn what ingredients you need and how to prepare them. See how to cut your ingredients and for how long you have to cook your dish or how long you have to put it in the oven. You also get the recipe of this pizza to print it and prepare it at home, in your own kitchen.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tessa’s Pizza – learn how to bake your pizza in this cooking game for kids

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--