HUD™ - #1 Hookup App
4.3 / 63 đánh giá

HUD™ - #1 Hookup App

Nhà phát triển: HUD STUDIO LIMITED

Miễn phí

HUD™ - #1 Hookup App Miễn phí
4.3 / 63 đánh giá

HUD™ - #1 Hookup App

Nhà phát triển: HUD STUDIO LIMITED

Ảnh màn hình

HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App
HUD™ - #1 Hookup App

Mô tả bởi nhà phát triển

Tại sao lại giới hạn một lựa chọn tại một thời điểm? Với HUD™ cuộn qua bất cứ ai ở gần bạn. Đăng ký với Facebook hoặc với điện thoại di động của bạn.

Trở thành thành viên của cộng đồng HUD với hơn 11 triệu người dùng trên toàn thế giới.

HUD App là một ứng dụng hẹn hò và hẹn hò thực sự cho hẹn hò trực tuyến.

Một cách dễ dàng để tìm ngày hoặc chỉ là một chút phấn khích. HUD cung cấp một khu vực an toàn để nói chuyện, tán tỉnh hoặc 'chỉ lạnh' với những người có ý tưởng tương tự. Một ứng dụng tán tỉnh truyền thống là tất cả những niềm vui mà không mong đợi.

Mối quan hệ lâu dài là rất lớn, nhưng HUD thừa nhận rằng mọi người chưa sẵn sàng cho một cam kết tại cuộc họp đầu tiên. HUD là nơi hoàn hảo để đi du lịch, cho dù bạn đang đi du lịch, cho dù bạn quá bận rộn hay không thể đi ra ngoài.


Chức năng tùy chỉnh HUD:

Tính năng trò chuyện thân thiện với phụ nữ
Gửi và nhận ảnh trong tin nhắn
Bảo vệ hình ảnh Blur
Tùy chọn tìm kiếm nâng cao


Truy cập hudapp.com để biết thêm thông tin.

--------------------------------

Subscription service terms & conditions:

If you choose to purchase HUD Premium, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Your subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase.
Current hud Premium subscription starts at $29.99 per month.
Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice.
No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period.
Any unused portion of a free trial period will be forfeited when making a purchase of an auto-renewing subscription.
If you don’t choose to purchase HUD Premium, you can simply continue using HUD for free.

Privacy Policy: https://www.hudapp.com/#/privacy
Terms: https://www.hudapp.com/#/terms

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HUD™ - #1 Hookup App

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--