Thư Viện Pháp Luật
3.3 / 65 đánh giá

Thư Viện Pháp Luật

Nhà phát triển: THU VIEN PHAP LUAT COMPANY LIMITED

Miễn phí

Thư Viện Pháp Luật Miễn phí
3.3 / 65 đánh giá

Thư Viện Pháp Luật

Nhà phát triển: THU VIEN PHAP LUAT COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Thư Viện Pháp Luật
Thư Viện Pháp Luật
Thư Viện Pháp Luật
Thư Viện Pháp Luật
Thư Viện Pháp Luật
Thư Viện Pháp Luật

Mô tả bởi nhà phát triển

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thành lập năm 2003, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sử dụng môi trường Internet để giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu;

Giải pháp của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là cộng thêm giá trị gia tăng vào hệ thống văn bản pháp luật, tạo môi trường chia sẻ thông tin pháp lý, cùng thảo luận và giao dịch các vấn đề pháp lý;

Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam,
nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thư Viện Pháp Luật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--