Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện

Nhà phát triển: SJVN

Miễn phí

Phút Cầu Nguyện Miễn phí

Phút Cầu Nguyện

Nhà phát triển: SJVN

Ảnh màn hình

Phút Cầu Nguyện
Phút Cầu Nguyện
Phút Cầu Nguyện
Phút Cầu Nguyện
Phút Cầu Nguyện
Phút Cầu Nguyện

Mô tả bởi nhà phát triển

Với app này, chúng tôi ước mong kiến tạo một không gian yên tĩnh, nơi đó bạn có thể cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Giê-su.
Bạn có thể nghe offline các audio bài đọc và suy niệm hằng ngày, bằng cách chạm vào nút download ở bên phải dòng thông tin mỗi ngày.
Mời bạn mỗi ngày dành chút thời gian cho Chúa và cho chính bạn qua việc cầu nguyện.
Website: http://phutcaunguyen.net

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phút Cầu Nguyện

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--