Google Ads

Google Ads

Nhà phát triển: Google LLC

Miễn phí

Google Ads Miễn phí

Google Ads

Nhà phát triển: Google LLC

Ảnh màn hình

Google Ads
Google Ads
Google Ads
Google Ads
Google Ads
Google Ads
Google Ads
Google Ads

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể theo dõi các chiến dịch của mình theo thời gian thực. Bạn cũng có thể xem xét các nội dung đề xuất để cải thiện hiệu quả quảng cáo và có những hành động nhanh chóng, dễ dàng.

Sử dụng ứng dụng Google Ads để:
– Theo dõi hiệu quả hoạt động mọi lúc mọi nơi
– Thực hiện thay đổi nhanh đối với chiến dịch, ngân sách, từ khóa và các yếu tố khác
– Tạo và chỉnh sửa quảng cáo
– Xem điểm tối ưu hóa và áp dụng các nội dung đề xuất
– Nhận thông báo theo thời gian thực, chẳng hạn như tóm tắt hiệu quả hoạt động và quảng cáo bị từ chối
– Trao đổi với chuyên gia để được hỗ trợ bất kể bạn ở đâu

Tải ứng dụng Google Ads xuống để sử dụng tài khoản của bạn một cách hiệu quả nhất ngay hôm nay!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Google Ads

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--