Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬

Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬

Nhà phát triển: Suphawadee pradongjongnest

Miễn phí

Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬ Miễn phí

Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬

Nhà phát triển: Suphawadee pradongjongnest

Ảnh màn hình

Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬
Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm hiểu các từ vựng về trái cây và động vật. Với một cuộc trò chuyện đơn giản. Có một âm thanh để lặp lại.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tìm hiểu người mới bắt đầu tiếng Anh: Từ vựng và Đối thoại :: học tập và vui chơi cho trẻ em - miễn phí !‪!‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--