OffiDocs XLS DOC PPT biên tập

OffiDocs XLS DOC PPT biên tập

Nhà phát triển: SSA

Miễn phí

OffiDocs XLS DOC PPT biên tập Miễn phí

OffiDocs XLS DOC PPT biên tập

Nhà phát triển: SSA

Ảnh màn hình

OffiDocs XLS DOC PPT biên tập

Mô tả bởi nhà phát triển

OffiDocs là người xem văn phòng tốt nhất cho excel, powerpoint và từ các tập tin chạy trên iPhone và iPad. OffiDocs cho phép bạn đọc bất kỳ loại tài liệu và các tập tin: LibreOffice, Open Office, MS Word, PowerPoint, PDF, text và các tài liệu Excel. OffiDocs là một người xem tài liệu rất mạnh mẽ và phổ quát cho các thiết bị di động cho phép bạn mở các định dạng tài liệu như sau: DOC, DOCX, DOCM, ODT, ODS, RTF, TXT, C, JAVA, XML, CSS, HTML thô, LOG, XLS, XLSX, xlsm, CSV, PPT, pptx, PPS, PPSX, PPTM, PPSM, EML, các tập tin PDF.

Tất cả các định dạng file đính kèm và có thể được đọc khi bạn muốn và nơi bạn muốn!.

Tính năng OffiDocs:

- Xem Excel.
- Xem MS Word.
- Xem Powerpoint.
- Openoffice người xem.
- PDF viewer.
- Tập tin lưu trữ.
- Quản lý tập tin cơ bản.
- Paging.
- Tìm những từ.
- Bookmarks.
- Tham khảo các tài liệu đọc gần đây.

OffiDocs chuyển đổi loại hình này của các tập tin sang định dạng PDF, để được hình dung theo một trình xem PDF được nhúng bên trong OffiDocs. Vì lý do đó đòi hỏi các OffiDocs Internet cho việc chuyển đổi định dạng. Việc chuyển đổi này được lưu trong một tập tin bộ nhớ cache để xem sau khi offline. OffiDocs được tích hợp với các ứng dụng IOS. Khi sử dụng OffiDocs bạn có thể mở và đọc Open Office, LibreOffice, MS Word, PowerPoint và Excel tài liệu từ bất kỳ ứng dụng (Gmail, Yahoo Mail, Outlook, K-9, ...) và từ bất kỳ trình quản lý file.

OffiDocs là mã nguồn mở. Nó được dựa trên các ứng dụng "GreatReader".

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app OffiDocs XLS DOC PPT biên tập

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--